På vår verksamhet försöker vi tänka på miljön i allt vi gör och ta hänsyn till den så långt det går.

Mashallahgruppen är ett socialt företag som vänder sig i första hand till människor som av olika skäl hamnat utanför arbetsmarknaden och behöver stöd att komma tillbaka till arbetslivet.

Vår verksamhet startade januari 2016 som kooperativ och har idag ett flertal fungerande bransch inriktningar: frisör, kultur – textilgruppen (erfarna sömmerskor, skräddare & designer), restaurang – och café (mat intresserade med och utan bransch erfarenhet), service -lokalvårdare och även en konstavdelning.